სარედაქციო კოლეგია

 

სარედაქციო კოლეგიის თავმჯდომარე

სესილი გოგიბერიძე - ფილოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი, სოციალურ მეცნიერებათა მაგისტრი, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კვლევების დეპარტამენტის უფროსი; 

სარედაქციო კოლეგიის თავმჯდომარის მოადგილე 

შორენა ქურდაძე - ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი;

წევრები:

თეა კასრაძე - WoS Publons Academy-ის სერთიფიცირებული რეცენზენტი,  კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი ფინანსების მიმართულებით;

რუსუდან დალაქიშვილი - კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი მარკეტინგის მიმართულებით;

გიორგი აბაშიშვილი - კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით;

მარკო დანონი - ეკონომიკის დოქტორი, ნიცას უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის სკოლა სოფია ანტიპოლისი; სერბეთის ეროვნული კონსულტანტი გაეროს სოციალური და ეკონომიკური საქმეთა დეპარტამენტში. 

ლუბორ ჰომოლკა - ჩეხეთის ტომას ბატას უნივერსიტეტის პროფესორი ფინანსების მიმართულებით;

ნინო ჭალაგანიძე - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი ჟურნალისტიკის და მასობრივი კომუნიკაციის მიმართულებით;

ალა ბოიკო - ფილოლოგიის დოქტორი, კიევის ტარას შევჩენკოს სახელობის ეროვნული უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის ინსტიტუტის პროფესორი;

მანანა შამილიშვილი - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი ჟურნალისტიკის მიმართულებით;

ნინო მინდიაშვილი - კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი ფილოლოგიის მიმართულებით;

მიხაელ ბრენერი - დოქტორი, პროფესორი, გერმანიის იენის უნივერსიტეტის გერმანული და ევროპული საკონსტიტუციო და ადმინისტრაციული სამართლის მიმართულების ხელმძღვანელი;

გიორგი ხატიძე - სამართლის დოქტორი, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის დეკანი.

არკადიუშ ვუდარსკი - სამართლის დოქტორი, ევროპის ვიადრინას უნივერსიტეტის პროფესორი სამართლის ფაკულტეტზე. 

შუბა გოში - სამართლის დოქტორი, სირაკუზის უნივერსიტეტის სამართლის კოლეჯი, კრანდალ მელვინის სამართლის პროფესორი და დირექტორი.

მინდია უგრეხელიძე - კავკასიის საერთაშორისო უნივესიტეტის პროფესორი საკონსტიტუციო სამართლის მიმართულებით;

კაროლ კარსკი - დოქტორი, საერთაშორისო სამართლის პროფესორი, ბელისტოკის ეკონომიკის უნივერსიტეტი (პოლონეთი);

სერგი ჯორბენაძე - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორი მედიის სამართლის მიმართულებით;

კობა ბუაძე - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი.

ვახტანგ მაისაია - კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი საერთაშორისო ურთიერთობების და საერთაშორისო უსაფრთხოების მიმართულებით;

 

 

კავშირი