საქართველოს სატრანზიტო დერეფნის ანალიზი, გამოწვევები და პოტენციალი

ავტორი : გიორგი აბაშიშვილი, სალომე ლიპარტელიანი 30/12/2022

ეფექტური სატრანსპორტო და ლოგისტიკური სისტემები ქმნიან ეკონომიკური და სოციალური განვითარების შესაძლებლობებს და სარგებელს, რომელიც გამოიხატება ისეთ დადებით მულტიპლიკაციურ ეფექტებში, როგორებიცაა ბაზრების, განათლების, დასაქმების და დამატებითი ინვესტიციების ხელმისაწვდომობის ზრდა. კვლევა მიზნად ისახავდა საქართველოს სატრანზიტო პოტენციალის, შესაძლებლობების, არსებული პრობლემების, გამოწვევების და პერსპექტივების ანალიზს. კვლევის შედეგად გამოიკვეთა, რომ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია საქართველომ სტრატეგიულად მნიშვნელოვან ქვეყნებთან ერთად შეიმუშაოს რეგიონული სატარიფო პოლიტიკა. შესაბამისად, უნდა განახორციელოს საკანონმდებლო ბაზის ჰარმონიზაცია. აღნიშნული, ცალსახად გაამარტივებს ოპერაციების მართვას და ამასთან, ეფექტურად წარმოაჩენს საქართველოს სატრანზიტო პოტენციალს. გარდა ჩამოთვლილისა, საქართველოს გეოგრაფიული მდებარეობის და ლოგისტიკური პოტენციალის სრულად ასათვისებლად უნდა გაგრძელდეს საერთაშორისო მნიშვნელობის სატრანზიტო და რეგიონების დამაკავშირებელი საავტომობილო გზების მშენებლობა. სტატიის ფარგლებში შემუშავებული კომპლექსური რეკომენდაციები, მნიშვნელოვნად წარმოაჩენს ქვეყნის სატრანსპორტო პოტენციალსა და მის მიმზიდველობას.
PDF-ის ჩამოტვირთვა

კავშირი